Üdvözöljük! Lépjen be, vagy regisztráljon.


Belépés

Választás 2010 - Nagyító alatt a pártok zöld programja

Cikk mentése a konyvjelzők közé
Cikk nyomtatása
Cikk elküldése levélben
Zöld politikus
Vajon milyen programmal készülnek a pártok a hamarosan megrendezendő 2010-es parlamenti választásokra? Megnéztük mennyire zöldek a támogatásunkra pályázó politikai erők.

A választások közeledtével egyre többet hallunk zöld fordulatról és egyéb hangzatos, környezetvédelemhez kapcsolódó kijelentésekkel is találkozhatunk. Most utánajártunk melyik párt mennyire zöld, legalábbis a programja szerint. Eláruljuk: legtöbbször az LMP programjában szerepel a "zöld" kifejezés, szám szerint 57 alkalommal.

Mint tudjuk egy választási program nem azonos magával a kormányprogrammal, tehát az elvek későbbi megvalósulását számon kérni ez alapján nem lehet, vagy nem érdemes. Mindenesetre minden aspiráns párt számára adott a lehetőség, hogy legalább elvi síkon kikövezze a zöld utat Magyarország számára.

Az alábbiakban a pártok közétett választási programjaiból szemezgetünk:

Fidesz zöld választási programja

A kormányzésra esélyes párt porogramjában számos helyen találkozhatunk körenyezetvédelemmel kapcsolatos felvetéseket, de a konkrétumokkal kicsit szűkösen bántak a program készítői.

 • Építőipar

  "Magyarországnak elő kell segítenie az építőiparban az „energiahatékony épületekre
irányuló európai kezdeményezés” megvalósulását, amely a zöldtechnológiák
támogatására, valamint új és felújított épületekben az energiahatékony rendszerek és anyagok fejlesztésére irányul.
 Egy országos energiahatékonysági program fellendítené az építőipart, évente a lakásállomány 10%-ának felújítása 80 000 építőipari munkahelyet teremtene
és ez a befektetés az országnak kevesebb, mint 10 év alatt megtérülne, továbbá
környezetvédelmi vállalásainkat is megoldaná."
 • Közbeszerzési fordulat végrehajtása
  "Zöld közbeszerzés alatt a termékek, szolgáltatások és építési beruházások beszerzése során figyelembe vett környezetvédelmi szempontokat értjük. Olyan zöld közbeszerzési rendszert, amely a hazai vállalkozásokat részesíti előnyben, és olyan állami, közösségi intézkedéssorozatot, amely a társadalmat
és a gazdaságot fenntartható fejlesztési pályára állítja, valamint a környezeti
szempontokat is integrálja a nemzeti fejlesztéspolitikába."
 • Állami és önkormányzati beruházások

  "Az önkormányzatok részvételével energiahatékonysági program indítható
a zöld bankon keresztül (panelfelújítás 80% megtakarítással, lakások szigetelése,
Smart Grid, középületek korszerűsítése), szükség van a megújuló energiabefektetések elősegítésére (geotermikus hőenergia és szélenergia) és a bürokráciahelyettesítő informatikai rendszerek bevezetésének felgyorsítására."
 • Saját, meglévő erőforrásaink kiaknázása

  "A 21. században a világ visszatér az emberiség alapjaihoz: újból a termőföld, a víz, az élelem, az energia lesz a fontos. Furcsa dolog, de mi magyarok éppen annak vagyunk bővében, ami a 21. században a világ sok helyén szűk keresztmetszetté
válik. ... Az alternatív energiaforrások, különösen a nap-, a geotermikus energia és a bioenergiák terén is bőségben vagyunk, és lehetnek még földgázkészletek a mélyebben fekvő rétegekben. A sikerhez azonban az anyagi erőforrásokon túl szellemi és lelki forrásokra is szükség van. ... Természeti, kulturális, gazdasági-társadalmi és geopolitikai helyzetünkre építve adottságainkból előnyt kell kovácsolnunk. ... Meg kell találnunk azokat a kitörési pontokat, azokat a jövő-iparokat, amelyek
képesek a gazdaság egészének dinamizálására. Meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek a kitörési pontokat összekötik, és ezek révén a kitörési pontok szövetét kell megszőnünk, melyek a legfontosabb gazdasági mozgástér mozgatórugói: a helyi adottságokra és magas munkaigényes vállalkozásokra építő egészségipar, turizmus, zöld gazdaság, megújuló energia, víz alapú gazdaságfejlesztés..."
 • A magyar mezőgazdaság megújítása
  "Továbbra is fontos, hogy hazánk GMO-mentes állapotát fenntartsuk, gondolva
a jövő nemzedékére, a környezet biztonságára. Olyan sokrétű mezőgazdaság, környezet- és tájgazdálkodás megteremtése a cél, amely úgy állít elő értékes, a természetet a lehető legkevésbé terhelő, egészséges és biztonságos élelmiszereket, valamint helyi energiákat és különféle
nyersanyagokat, hogy közben megőrzi talajainkat, ivóvízkészleteinket, az élővilágot, természeti értékeinket."

MSZP zöld választási programja

A dokumentum megjelenése nem feltétlenül minősíti a programot magát, de meglepett minket, hogy a többi anyaghoz képest mennyire egyszerű az MSZP kiadvány megjelenése és tördelése. Míg a a többi jelentős párt egy tördelésre szakosodott szoftvert használt, tehát minden bizonnyal egy szakcéget bízott meg a dokumentum elkészítésére, az MSZP-ben talán a költségcsökkentésre (?) törekedve egyszerű szövegszerkesztő szoftverrel formázták meg az anyagot. Csak remélni tudjuk, hogy a program tartalmi részével többet foglalkoztak.

 • Több munkahelyet, biztonságosabb fejlődést!

  "Támogatjuk a biomassza
energetikai célra való hasznosítását. Ésszerűen gazdálkodunk a vízvagyonnal, a
 termálvízzel. ... A világválság rámutatott a gazdasági fejlődés zsákutcáira, a fenntartható
fejlődés hiányára. Magyarországon is új programra, „zöldebb”
 gazdaságpolitikára van szükség. A gazdaságot az előző világválság után
dinamizáló „New Deal” után most egy másik, „Zöld New Deal” igényével lépünk
 fel. Csak azok a fejlesztési tervek kaphatnak szabad utat, amelyek megfelelnek a 
fenntarthatóság követelményének. Nem élhetjük fel a következő nemzedékek
 jövőjét. Számolnunk kell a környezet, a légkör változásaival, a klasszikus 
energiaforrások kimerülésével, és nem támogathatunk olyan terveket, amelyek
ezeket a veszélyeket fokozzák."

Sajnos ennél több utalást a környezetvédelem kapcsán nem találtunk a jelenleg még kormányzó párt programjában.

Ön részt vesz a választásokon? Mit dondol a pártok programjáról?
Ossza meg velünk véleményét a hozzászólások között!

LMP zöld választási programja

Az LMP magát a demokrácia és a szabadságjogok mellett elkötelezett zöld politikai pártként definiálja. Ez az egyetlen párt, amelynek már a programcíme is tartalmazza a "fenntartható jövő" kifejezést. A párt programjának minden pontját átszövi a környezetvédelem iránti elkötelezettség, ezért a programot elolvasva joggal számíthatunk egy erősebb környezetvédelmi érdekérvényesítésre az LMP parlamentbe jutása esetén.
A legtöbb számot és konkrétumot az LMP választási programjában találtuk, íme a legfontosabbak:

 • Zöld fordulat
  
"Egy ökológiai pártnak nem lehet más célja, mint hogy túllépjünk azon a szemléleten, amely a gazdasági növekedést kritika és feltételek nélkül öncélnak tekinti. ... modern társadalmak GDP-jének jelentős részét a környezetet nem vagy alig terhelő szolgáltatások adják. Elképzelhető a csökkenő erőforrás-használat és szennyezés mellett bekövetkező növekedés, ... Szerintünk a jó kormányzás a gazdaságot nem célnak tekinti, hanem eszköznek arra, hogy az erőforrások
 fenntartható, tehát korlátozott használatából ne csupán az elfogyasztható javak
mennyiségén múló társadalmi jól-lét maximumát hozzuk ki. ... Mi zöld fordulatot szeretnénk elérni a gazdaságban, 
ami azt jelenti, hogy nem a nagy alapanyag- és energiaigényű iparágakba történő 
tőkebefektetéstől, hanem Magyarország szegényeinek a felemelésétől, a munkapiacra
való visszatérésétől és az emberi tőke fejlesztésétől várjuk elsősorban a gazdasági 
teljesítmény növekedését, és egyben a gazdasági teljesítménynek a társadalom jól-létében
való jobb hasznosulását."
 • Zöldadók
  
"Zöld adóreformot kell végrehajtani, ami a takarékosságra és az energiahatékonyság 
fejlesztésére ösztönöz ... az egyik fő cél, hogy zöldadókkal és használati díjakkal beárazzunk olyan alapvető erőforrásokat, amelyek ma ingyenesen vagy irreálisan olcsón állnak rendelkezésre, mert a költségeket a társadalom viseli adófizetőként vagy elszenvedőként, ... Nyolc év alatt további 1000 milliárd forinttal csökkentenénk a munkára nehezedő adó és
 járulékterhelést. Ezt a zöldadók 600 milliárdos nagyságrendű növelése, a többletjövedelem 
miatt megnövekvő fogyasztásból várható körülbelül 140 milliárd forint többlet
áfa- és jövedékiadó-bevétel, valamint a fiktív céges gépjárműhasználat visszaszorításából 
származó többletbevétel ellensúlyozná."
 • Zöld munkahelyeket teremtő beruházások
  "Nálunk a fizetőképesség megőrzésének kényszere és az ország hitelképességének
 megromlása miatt a zöld munkahelyteremtésnek csak olyan megvalósítására van lehetőség,
ami a költségvetésnek nem jelent többletterhet. ... amelynek az a lényege, hogy az építőiparban a lakossági energiafelhasználás 
hatékonyságát javító, az energiaszektorban a megújuló energiatermelés fejlesztését
 elősegítő, a közlekedésben a közösségi közlekedést fejlesztő, illetve a Vásárhelyi-terv keretében
az ökológiai tájgazdálkodási elemeket megvalósító beruházásokkal teremtsünk zöld munkahelyeket. Ehhez a környezetterhelés fokozottabb adóztatásával, az uniós fejlesztési források átcsoportosításával, a közúti teherszállítás megadóztatásával, a fővárosi dugódíj bevezetésével, illetve a széndioxid-kvóták értékesítéséből befolyó bevételből teremtenénk forrást, a költségvetési egyensúly érintetlenül hagyásával. ... A zöld munkahelyteremtés másik legfontosabb célterülete a megújuló energiaforrások 
hasznosítása. A megújuló energiaforrások részarányára vonatkozó európai uniós
vállalásunk 2020-ra 13%, ami erőteljes beavatkozás nélkül nem teljesíthető. A megújuló
 energiaforrások hasznosítása során a legnagyobb foglalkoztatási hatást a technológiák
 kis léptékű, helyi alkalmazásával lehet elérni."
 • Zöld fordulat a mezőgazdaságban

  "A társadalmi integráció szempontjából elsősorban a mezőgazdaság 
foglalkoztatási hatása fontos. A foglalkoztatási érdek azonban találkozik a 
fenntarthatósági érdekkel. A monokultúrás, iparszerű mezőgazdasági termelés és a kisebb
üzemmérettel, hagyományos technológiákkal, a tájjal és az ökológiai rendszerekkel
 összhangban folytatott gazdálkodás között hatalmas a különbség abban a tekintetben
 is, hogy a vidéki munkalehetőségekhez mennyivel járulnak hozzá, ahogy abban is, hogy
milyen hatásuk van a talaj és a vizek minőségére, az élőhelyekre és a klímára, és abban is,
hogy mennyire alkalmasak a kiváló minőségű, természetes, egészséges és biztonságos
 élelmiszerek előállítására. Ez a kézenfekvő felismerés azonban sem Magyarországon sem
 az Európai Unióban nem érvényesül a mezőgazdasági támogatási politikában."
 • A vidéken élők esélyegyenlősége
  
"A helyi piacok és a helyi termékek támogatása érdekében újra kell definiálni és ki kell terjeszteni Magyarországon a helyi termék fogalmát. Az Európai Parlamentben támogatni kell az Európai Zöld Frakció kezdeményezését, amely külön szabályozást javasol a kis távolságú élelmiszerszállításra."
 • A fenntarthatóság stratégiája

  "Az új kommunális adót az üzleti tulajdon, illetve a helyi életminőségre való hatás 
alapján differenciálni kell. Az új adónem a fogyasztással arányos díjakat (víz, csatorna,
stb.) nem váltja ki. A kommunális adó differenciálásával lehet büntetni a zöldterület helyére
 építendő lakóparkot, plázát és parkolót, és lehet kedvezni a helyi terményt árusító 
kereskedőknek, azaz itt lehet beárazni minden, a helyi életminőséget befolyásoló 
externális hatást. ... Az új gépjárműadót környezetvédelmi szempontok alapján differenciálni kell, ezzel
 ösztönözve a környezetkímélő típusok vásárlását. ... A jelentéktelen nagyságú energiaadót el kell törölni, helyette ki kell vetni a valós 
szennyezés alapján fizetett széndioxid-adót. ... A nehézgépjárművek számára a jármű össztömegével és a megtett távolsággal arányos
útdíjat vezetnénk be. A díjat 4-5 forint/tonnakilométerben megszabva körülbelül
 150-180 milliárd Ft bevételre lehet ezzel szert tenni. Ezzel nem utolsósorban ösztönözni 
lehet a vasúti teherszállítást, és a kombinált szállítás elterjedését is, ... Budapesten bevezetnénk a behajtási díjat. ... A bányajáradék hazai szintje elmarad a nemzetközi szinttől, így akár jelentős emelése is lehetséges."
 • CO2 kvótavagyon és zöld beruházási rendszer
  "
Mi létrehoznánk egy önálló klímavédelmi alapot, ami egységesen kezelné a klímavédelemre 
szánt forrásokat, és nem aprózódnának el a különböző forrásgazdák között. A 
kvótabevételt is ebben az alapban kezelnénk, az eddigi bevételt is az eredeti rendeltetésére 
fordítanánk. Így egyrészt nem büntetnének minket a kvótabevételnek a szerződésben
 vállalttól eltérő felhasználásáért, másrészt a klímavédelmi beruházások újratermelnék
 a kvótavagyont, ami előnyösebb, mint ha a költségvetés hiányát csökkentjük a
 bevétellel. A jelenlegi tervekkel szemben javasoljuk, hogy az újabb klímavédelmi megállapodás
 megkötéséig a kormány ne értékesítsen több kvótát, mivel az új egyezménytől
 kvótaár-emelkedés várható."
 • Védekezés a vegyszerek egészségkárosító hatásaival szemben,
élelmiszerbiztonság
  "Elfogadhatatlan, hogy míg egyes országokban,
például Dániában magas, akár 50%-os környezetvédelmi adókkal sújtják a 
permetezőszereket, addig más országokban alacsonyabb adókkal ösztönzik a szerhasználatot.
 Ezért egységes, európai szintű növényvédőszer-adókra van szükség, ami a tisztább
 mezőgazdasági termelést ösztönöz, és részben megtéríti a vegyszerek okozta kárt."
 • A természeti rendszerek védelme
  "
Ösztönözzük az extenzív, legeltetéses állattartás elterjedését, a megfelelő vidékfejlesztési 
programokba integrálva. Támogatjuk a szántóföldek ugaroltatását, és eltöröljük a gyommentesítés érdekében
végzett művelési kötelezettséget. Kezdeményezzük a mára drasztikusan megfogyatkozott erdőssztyepp erdők összes
 állományának szigorú védelem alá helyezését; ahol lehetséges, rekonstrukciójuk megkezdését."
 • Vizeink védelme, vízgazdálkodás

  "A települések fenntartható vízgazdálkodása érdekében – ahol csak lehet – olyan vízkezelési
és területhasználati megoldásokat kell választanunk, melyekkel lehetővé válik
a csapadékvizek helyben tartása, a természetes zöldfelületek növelése, a használt vizek
 szelektálása és újrafelhasználás"

Jobbik zöld választási programja

A Jobbik nem definiálja magát zöld pártnak, de programjában számos ponton megjelennek a környezetvédelmi irányelvek, továbbá a Jobbik az egyetlen vizsgált párt, amely állást foglal például az atomenergia felhasználásának kapcsán:

 • Harmóniában a természettel

  "A környezetvédelem minden politikai döntést át kell, hogy hasson, ágazati jelleg helyett integrált szemléletre van szükség. ... Felállítjuk a környezetőrséget, mely környezet-, természet- és állatvédelmi feladatokat lát el. A környezetvédelmi ipar fellendítésével és az alternatív energiák támogatásával
növeljük a közösségek függetlenségét. Támogatjuk az egészséges, keveset utaztatott hazai élelmiszerek fogyasztását. Földjeinken
 a gazdálkodást hosszú távon fenntarthatóvá alakítjuk, a föld mélyén rejlő ivó- és termálvízkincset megőrizzük, és 
mint stratégiai jelentőségű nemzeti kincset saját célra ésszerűen felhasználjuk. Levegőnk tisztaságát megőrizzük, erdőtelepítésekkel javítjuk a széndioxid-háztartást, hatékony intézkedéseket hozunk a
 klímaváltozás ellen az üzleti alapú szennyezés-kereskedelem megszüntetésével. A közösségi közlekedést fejlesztjük, a tranzit 
teherforgalmat közútról a vasútra tereljük. Eltüntetjük az illegális szeméthegyeket, megakadályozzuk újratermelődésüket. 
Városainkat parkosítjuk, élhetőbbé tesszük, a hagyományos magyar városképet megőrizzük. A környezetünkért hasznos
munkát végző civil szervezeteket fokozottabban bevonjuk a döntésekbe, ... Gyermekeinket megismertetjük hazánk növény- és állatvilágával, és már óvodás koruktól kezdve azok tiszteletére neveljük őket."
 • A környezetvédelmi hatóságok korszerűsítése, a civilek bevonása

  "- A vezető tisztségeket kizárólag a megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel töltjük be.

  - Azonnal felállítunk egy környezet-, természet- és állatvédelmi feladatokat ellátó, a nap 24 órájában riasztható őrséget.

  - A környezetünkért hasznos munkát végző civil szervezeteket fokozottabban bevonjuk a döntéshozatalba."

 • Környezettudatos társadalom

  "- Meglévő szilárd tüzelésű erőműveink hatékonyságát javítjuk, környezetterhelésüket csökkentjük, miközben új
 munkahelyeket teremtünk.

  - Fokozatosan növeljük a megújuló forrásból származó energia arányát, kedvezményekkel ösztönözzük elterjedésüket.
  - Ösztönözzük a környezetvédelmi ipar beruházásait és fejlesztéseit, melyek másodlagos hatásként serkentik a gazdasági 
fejlődést is.

  - Megszüntetjük a kvótarendszert, hatékony klímavédelmi intézkedést dolgozunk ki, őshonos fajú erdők telepítésével
 segítjük elő a szén-dioxid megkötését.
  - Az oktatási intézményekben, valamint az állami és önkormányzati hivatalokban minél nagyobb számban tesszük 
lehetővé a szelektív hulladékgyűjtést.

  - Radikálisan fellépünk a természetkárosítókkal szemben."

 • Egészséges hazai élelmiszerek és termelési módok támogatása
  "- Előtérbe helyezzük a természetes trágya felhasználásával előállított növényi tápanyagokat, ésszerűsítjük a műtrágya 
használatát és javítjuk talajaink minőségét.
  - Támogatjuk a hagyományos módon előállított, génmódosítás és adalékmentes helyi alapanyagokból készített 
élelmiszereket."

 • Vízkincsünk megőrzése és a vízgazdálkodás hatékonyabbá tétele

  "- Új vízközműtörvény megalkotásával és vízbiztonsági intézkedésekkel megvédjük vízkincsünket.

  - Komplex hasznosítású tározókkal, hatékony vízgazdálkodással, a vizes élőhelyek helyreállításával megvédjük 
környezetünket.
  - Felszíni vizeink hasznosításánál támogatjuk a vízi energiatermelést és teherszállítást, a természetvédelmi és turisztikai
 szempontok messzemenő figyelembe vételével. Természetes álló- és folyóvizeink élővilágát helyreállítjuk, leszámolunk az 
orvhalászattal."

 • Épített környezetünk élhetőbbé tétele

  "- Növeljük a nagyvárosok zöldterületeinek arányát, emellett megőrizzük a hagyományos városképet, hogy elkerüljük a 
túlzsúfolt belváros kialakulását.
  - Ösztönözzük a környezettudatos, energiatakarékos építészeti megoldásokat."

 • Energiapolitikai alapvetések

  "A saját energiaforrásinknak a megújuló energiaforrásokat, a biomasszát, a víz-, szél-, nap- és geotermikus energiát tekintjük. 
Szorgalmazzuk ezek növekvő mértékű előállítását és felhasználását, ... Az alap erőműveknek szánt gázerőműveket – amelyekre szabályozási célból szükség van – atomenergia kapacitásunk bővítésével kívánjuk kiváltani. Addig is, amíg ez 
megvalósul, szükségesnek tartjuk az ország gázkészleteinek nemzeti érdekeknek megfelelő felügyeletét. Az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése és a klímaváltozás megfékezése érdekében az arányos teherviselés elve alapján vállalt nemzetközi kötelezettségeinket teljesítjük, ugyanakkor azt is célul tűzzük ki, hogy felülvizsgálunk minden olyan európai uniós rendelkezést, amely energiapolitikai és környezetvédelmi szempontból aránytalan terheket ró a nemzetre."
 • Alternatívák az energiapolitikában
  
"- Az ellátás biztonsága érdekében felülvizsgáljuk az Európai Uniónak tett ígéreteket, és csak racionális célkitűzést vállalunk
az energiafogyasztás csökkentése, a megújuló energiaforrások növelésének mértéke, az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése és a bioüzemanyagok arányának növelése kérdésében.
  - Támogatjuk a főleg megújuló energiát hasznosító helyi kiserőművek építését, beleértve az ezt megnehezítő törvényi
szabályozás módosítását.
  - Látványos fejlesztéseket indítunk be a geotermikus energia sokirányú hasznosítására.
  - A környezetvédelmi szempontok szigorú figyelembevétele mellett jobban kiaknázzuk a vízenergia hasznosításában 
rejlő lehetőségeinket.
  - Felállítunk és működtetünk egy valóban hatékony energiapiaci fogyasztóvédelmet oly módon, hogy abba bevonjuk a piaci szereplők mellett a fogyasztói érdekvédő, a környezetvédő, valamint a civil szervezeteket is."

MDF zöld választási programja

A terjengős irodalmias bevezető rész után egy struktúrálatlan anyagban keresgéltük a környezetvédelemre vonatkozó részeket, de sajnos nem találtuk. Egy érdekes párhuzamot találtunk azonban a meglehetősen hosszú gazdasági elmezésben az ingatlanadó valamint az ökológia lábnyom vonatkozásában:

"Másrészt az ingatlanadónak csak helyi adóként van értelme. Ezt az adót az újonnan létrehozott járási önkormányzatok alapvető bevételi forrásává kell tenni, amit ráadásul maguk állapítanak meg, vetnek ki és szednek be. Harmadrészt mindenfajta ingatlant adózás alá kell vonni, tehát nemcsak a lakóingatlanokat, hanem a gyár- és irodaépületeket, szállodákat, benzinkutat, termőföldet akár természetes, akár jogi személyek tulajdonában van. Ennek az a logikája, hogy ami az adott járás vagy város területén úgymond „nyomot hagy a föld arcán”, vagyis foglalja a területet, fogyasztja a fizikai infrastruktúrát (utakat, közvilágítást, víz, gáz, szennyvíz és villanyhálózatot), szennyezi a környezetet, zsúfoltságot okoz, az ennek arányában járuljon hozzá a helyi lakosok közös szükségleteit fedező kiadásokhoz."

Forrás: A feltüntetett pártok hivatalos programja
Utoljára módosítva: 2010. december 10. @ 16:28

Hozzászólások:

 • trooper

  személy szerint én egyik pártnak sem hiszek

  trooper
  #1 | 2010. április 08. @ 15:50
 • szaksz ferenc

  Nem értem, hogy előre meg van írva minden?
  A Civil Mozgalom miért nem szerepel a listán?

  szaksz ferenc
  #2 | 2010. április 10. @ 22:26
 • eco

  sajnos valóban nem szerepel a programjuk a cikkben s mivel nem jutottak be a 2. fordulóba, már nem is érdemes feldolgozni. Viszont legözelebb ha ismét szóba kerülnek a pártok igyekszünk majd velük is foglalkozni.

  eco
  #3 | 2010. április 13. @ 13:34
 • DhRCVgCYjM

  I sareched a bunch of sites and this was the best.

  DhRCVgCYjM
  #4 | 2011. július 01. @ 20:27
 • djJLRYdLebEYZxho

  9J6kuU , [url=http://jbmnkdljhxhx.com/]jbmnkdljhxhx[/url], [link=http://eautjqcixowf.com/]eautjqcixowf[/link], http://etunusqgokxx.com/

  djJLRYdLebEYZxho
  #5 | 2011. július 03. @ 13:29
 • CqZgqfQMgNz

  badT6Y tydyfeznjelt

  CqZgqfQMgNz
  #6 | 2011. július 04. @ 12:24
 • nvVhvpaVwP

  WJcA6o , [url=http://vrvqhtrczyon.com/]vrvqhtrczyon[/url], [link=http://zxrdbhjjczvx.com/]zxrdbhjjczvx[/link], http://xcqkwvexpfqe.com/

  nvVhvpaVwP
  #7 | 2011. július 04. @ 19:14
 • izXwtzuPyxPCHp

  A magas elade1sok indike1toraival tf6bbe9 keve9sbe9 egyete9rtek, de e9n megvizsge1lne1m egy me1sik szmeszf6gből őket:1, Brand, me1rkane9v: Tehe1t anyuke1k karje1t boltban re1ngatf3 Pistike9k főleg ezt fogje1k venni e9s ez jf3?2, A sorozat e9s a sztori ereje: A Bare1tok kf6ztf6t is sokan ne9zik rendszeresen, attf3l me9g nem mondane1m, hogy akkora hatalmas filmes alkote1s lenne e9s mindenkinek kf6telezően beszerzendő belőle egy gyűjtői ve1ltozat.3, A be1zis: 10 millie1rd le9gy nem te9vedhet Aze9rt ez a CoD Elite előfizete9s vicces, igaze1bf3l csak annyi valf3s haszna lesz, hogy a DLC-ket nem akkora lehfaze1ssal fogje1k lenyomni az emberek torke1n. Hogy minden hf3napban jf6n faj? Kedve1ncsi leszek ezek mennyire lesznek tartalmasak. Ha pedig az f6sszkf6ltse9get is megne9zzfck. Minden idők legkf6ltse9gesebb je1te9ka cedme9rt is indulhat majd az faj CoD. Dre1ga alapje1te9k, sűrűn megjelenő DLC-k amik me9g a havidedjasoknak sem lesz ingye9 e9s maga a havidedj. Ez utf3bbi me1r e9lből tiszta mere9nylet egy fps je1te9kra. Ok, hogy nem kf6telező, de akkor is.4, NextGen grafika: He1t inke1bb PrevGen. Ugyanazt a motrot haszne1lja me1r az f6tf6dik ve1ltozata? Ezek szerint kb ugyanazt a je1te9kot adje1k el f6tf6dje9re? Csak me1s a sztori, van pe1r faj pe1lya meg ne9he1ny faj textfara e9s grafikus modell. A sze1medte1stechnika viszont fejlődik. Főleg emiatt buknak meg a hosszfa fejleszte9sű je1te9kok.Azt elhiszem, hogy a fejlesztők oda vannak e9rte, re9gi motorra amit me1r jf3l ismernek kf6nnyebb fejleszteni. Be1r erőlkf6dnek rajta, hogy valahogy kine9zzen ez nem mindig jf6n f6ssze. Viszont itt van egy te9nyleges, ke9zzelfoghatf3 előny: szar ge9pen is sze9pen fut hisz sokat nem ve1ltozott az e9vek sore1n a je1te9k alapja.VN:R_U [1.9.10_1130]Szavaz s: +4 ( 4 szavazatb l)

  izXwtzuPyxPCHp
  #8 | 2012. szeptember 15. @ 16:45
 • DAmQzGLJHgACgHVB

  FoCwk3 cvuqhvkxbmmq

  DAmQzGLJHgACgHVB
  #9 | 2012. szeptember 15. @ 19:26
 • rIRvNJfDE

  gU5kWu , [url=http://kcmvluuabuga.com/]kcmvluuabuga[/url], [link=http://pqowekajkdtg.com/]pqowekajkdtg[/link], http://tcrctfhzqljt.com/

  rIRvNJfDE
  #10 | 2012. szeptember 16. @ 19:20
 • MuYdAruC

  zoLJEs vtvjwfxbtqbd

  MuYdAruC
  #11 | 2012. szeptember 18. @ 13:03

Szóljon hozzá Ön is!

Nincs szükség regisztrációra!
Egyszerűen csak írja meg hozzászólását és küldje el. Véleménye vagy hozzászólása azonnal megjelenik az oldalon.


Hírarchívum
Kövesd az Aeco-t a Twitteren!
powered by Saurus FREE CMS